In een verkennend gesprek onderzoek ik samen met jou wat je vraag precies inhoudt. Waar loop je tegenaan? En welk persoonlijk of professioneel doel staat je voor ogen?
 


Verkennend gesprek
Het is van belang dat je je op gemak voelt en je gehoord voelt. Wil je na een verkennend (gratis) gesprek verder gaan? Dan spreken we samen af wat het doel is waarvoor je het begeleidingstraject aangaat.

Ontmoeting
Ik begeleid je gedurende een afgesproken periode op een belangstellende, respectvolle en open manier. Helderheid en bereidheid tot ontmoeting staan voor mij voorop. Van jou vraag ik de bereidheid om gedrag, gedachten en gevoelens onder de loep te nemen, daar samen met mij naar te kijken en ermee aan de slag te gaan.

Opdrachten
Ik geef je regelmatig opdrachten mee naar huis. Ja, huiswerk! Hierbij kun je denken aan het in kaart brengen van je doelen, motivatie en vaardigheden, schrijfopdrachten (als je niet van schrijven houdt, mag je ook met foto’s, afbeeldingen, tekeningen aan het werk gaan), ontspannings- en meditatieoefeningen. Opdrachten zijn van belang om helderheid te krijgen over je denken, doen en voelen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat je nieuwe inzichten daadwerkelijk kunt uitvoeren en nieuwe ervaringen kunt hebben met jezelf (en de ander).

Aantal sessies
De meeste mensen hebben aan 8 tot 10 sessies voldoende. De sessies duren 1 tot maximaal anderhalf uur. Annuleren kan tot 2 werkdagen van tevoren.

Evaluatie
Er is altijd een tussentijdse evaluatie waarin vragen aan orde komen zoals: zijn we op de goede weg? Is dit wat je had verwacht? Zijn er andere zaken waarvoor je aandacht zou willen? We eindigen een begeleidingstraject altijd met een evaluatie.

Ethische code
In mijn praktijk werk ik op basis van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen.


JE MOET GEDULD HEBBEN
MET HET ONOPGELOSTE IN HET HART
EN PROBEREN DE VRAGEN ZELF
LIEF TE HEBBEN,
ALS ONTOEGANKELIJKE RUIMTES.
ALS BOEKEN, GESCHREVEN IN EEN
VOLKOMEN ONBEKENDE TAAL.

WANNEER JE DIE VRAGEN LEEFT,
LEEF JE MISSCHIEN GELEIDELIJK,
ZONDER HET TE MERKEN,
OP EEN ONGEWONE DAG
BINNEN IN HET ANTWOORD.
RAINER MARIA RILKE