Verandertrajecten, verbeterprogramma's, klantgerichter werken... Wie heeft er niet mee te maken? Hoe zorg je ervoor dat veranderingen binnen je bedrijf of organisatie voor iedereen helder en begrijpelijk zijn?
 


Potentieel
Veranderingen binnen een bedrijf of organisatie kunnen betrekking hebben op van alles: een reorganisatie, een uitbreiding of een andere bedrijfskoers. Veranderingen zijn steeds weer anders. Er is één constante factor, die alle veranderingen verbindt, dat is de mens. Als coach sta ik stil bij wat er speelt binnen de verschillende lagen, zodat helder wordt waarmee het bedrijf of de organisatie is gebaat. Het gaat om ruimte geven aan het potentieel dat al voorhanden is.

Veranderen kun je niet alleen
Veranderen is niet uitsluitend iets van adviseurs, managers, directies. Het is van belang om zoveel mogelijk medewerkers bij veranderingsprocessen te betrekken, van hoog tot laag. Iedereen in de organisatie moet begrijpen wat de verandering inhoudt en hoe de verandering werkt. Veranderen kun je nu eenmaal niet alleen.

Iedereen wil bijdragen
Houding en gedrag van mensen zijn niet maakbaar, hooguit beïnvloedbaar. Bijvoorbeeld door helder te communiceren over eenvoudige regels en principes, een open dialoog hierover aan te gaan, mensen eigen verantwoordelijkheden te geven. In principe wil iedereen meedoen en bijdragen. Het is de kunst om mensen hiertoe steeds weer uit te nodigen.

Mogelijkheden: executive en personal coaching, coaching on the job, training.

Thema’s die aan de orde kunnen komen:

  •  Duidelijk communiceren over missie en visie.
  •  Belemmering en weerstand bij veranderingen.
  •  Versterken van de betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers.
  •  Een goede balans tussen sturing en zelfwerkzaamheid.
  •  Verbeteren van de interne communicatie (en vaak ook van de onderlinge relaties).YOU WERE BORN WITH POTENTIAL.
YOU WERE BORN WITH
GOODNESS AND TRUST.
YOU WERE BORN
WITH IDEALS AND DREAMS.
YOU WERE BORN WITH GREATNESS.
YOU WERE BORN WITH WINGS.

YOU ARE NOT MEANT
FOR CRAWLING, SO DON'T.
YOU HAVE WINGS.
LEARN TO USE THEM
AND FLY.
RUMI